Brzozów

15.09.2015, godzina 20:26

bRZOZóW Brzozów to urokliwe miasteczko w województwie podkarpackim. W jego obszarze znajduje się kilkanaście dzielnic, które bardzo ściśle łącząc się z tradycją oraz z historią regionu. Jedną z dzielnic jest Przedmieście, dzielnica włączona do miasta w XV wieku , nazywana wcześniej Borkówką. Niestety, duży pożar w roku 1907, bardzo zniszczył okolice rynku, dlatego większość kamienic obecnie tam stojących, powstały właśnie po tym wydarzeniu. Okolice Brzozowa są niezwykle przyjazne i ciekawe do turystów. Zainteresowanie to można obserwować co sezon!

Artykuły powiązane